درباره ما

تولد ما

ما فعایتمان را با ایجاد صفحه ای در اینستاگرام با آیدی iranrecycler و نام فارسی «گروه محیط زیستی ایران سبز» در آذر ماه 1399 آغاز کردیم. هدف از تشکیل گروه، ایجاد تغییر (حتی کوچک) در وضعیت محیط زیست کشورمان بود. صفحه اینستاگرام در ابتدا توسط دو عضو اصلی گروه اداره می شد و در این صفحه دغدغه ها و مشکلات حوزه محیط زیست مطرح می شد.

شروع فعالیت

با اضافه شدن اعضای جدید به گروه توانستیم در آن سال، اولین کمپین درختکاری و پاکسازی طبیعت را برگزار کنیم. اولین کمپین درختکاری تحت عنوان «کمپین درختکاری ایران سبز» در دی ماه 99 در پارک جنگلی کوهسار برگزار شد و 20 نهال در این کمپین کاشته شد. اولین کمپین پاکسازی نیز تحت عنوان «کمپین پاکبان زمین» در بهمن ماه آن سال در پارک جنگلی کوهسار برگزار شد.

با تیم ما آشنا شوید

با هم برای ساختن ایرانی سبز و آباد تلاش می کنیم

احسان علی مرادیان

احسان علی مرادیان

مؤسس/مدیرعامل
آرمین امیدوار

آرمین امیدوار

مؤسس/رییس هیئت مدیره
1

محصولات سبز

1

پرنده رها شده

1

نهال کاشته شده

0

کمپین برگزار شده

بخشی از خدمات ما

کمپین های محیط زیستی

برگزاری انواع کمپین با همراهی مردم برای بهبود وضعیت محیط زیست کشور

کمپین درختکاری ایران سبز

برگزاری کمپین درختکاری در مناطق مختلف کشور و کاشت نهال شناسنامه دار با نام همراهان

فروشگاه محیط زیستی

معرفی و عرضه محصولات سبز و حمایت از کسب و کارهای سبز در از طریق این فروشگاه

کمپین بازیافت کاغذ

جمع آوری کاغذهای تفکیک شده و کاشت نهال به نام همراهان این کمپین

بازیافت

جمع آوری پسماندهای قابل بازیافت با هدف بهبود وضعیت مدیریت و کنترل پسماند در کشور

اسپانسرینگ

کاشت نهال با نام سازمان ها و اعضایشان و معرفی آن سازمان به عنوان مجموعه حامی محیط زیست

فهرست