پسته

درخت پسته و مراحل کاشت

سلام خدمت همراهان عزیز گروه محیط زیستی ایران سبز میخواهیم در مورد کاشت درختان گردو صحبت کنیم . همچنین شما میتوانید با  فعالیت هایی مثل کاشت درخت و یا هدیه درخت با نام عزیزانتان در کاشت…

زمان هرس درختان میوه

سلام خدمت همراهان عزیز گروه محیط زیستی ایران سبز میخواهیم در مورد اینکه چگونه انواع درخت میوه را هرس کنیم، صحبت کنیم . همچنین شما میتوانید با  فعالیت هایی مثل کاشت درخت…

کاشت انواع درختان میوه

سلام خدمت همراهان عزیز گروه محیط زیستی ایران سبز میخواهیم در مورد اینکه چگونه انواع درخت میوه بکاریم، صحبت کنیم . همچنین شما میتوانید با  فعالیت هایی مثل کاشت درخت و یا…
فهرست